mensen verkochten hun auto via verkoopautosnel.nl!

Uw auto verkopen

Verkoopt u uw auto aan een particulier, dan moet de overschrijving plaatsvinden op het postkantoor. De koper moet de overschrijving zelf regelen en ontvangt na overschrijving van de medewerker een vrijwaringsbewijs dat hij aan u moet overhandigen.

Uw auto verkopen aan een autobedrijf

Verkoopt u uw auto aan een door de RDW erkend autobedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan ontvangt u van dat bedrijf het vrijwaringsbewijs.

APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring van een auto. In Nederland is het op grond van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht uw auto te laten keuren. De APK geldt voor personenauto's, taxi's, bedrijfswagens en getrokken materieel boven 3500 kg. De APK-keuring heeft als doel de verkeersveiligheid te vergroten en het milieu te beschermen.

BPM

Belasting personenauto's en motorrijwielen (BPM) is de belasting die u betaalt naar aanleiding van de registratie van een nieuwe personenauto, een nieuwe bestelauto of een nieuw motorrijwiel. Wanneer u in Nederland een nieuwe personenauto, bestelauto of een nieuw motorrijwiel koopt, regelt de importeur de aangifte en de betaling van de BPM. Ook verzorgt de importeur eventuele andere aangiften en betalingen. Denk bijvoorbeeld aan de rechten bij invoer en de omzetbelasting.

Kentekenbewijs

U bent verplicht deel I B en deel II van het kentekenbewijs over te dragen aan degene die eigenaar van het voertuig is geworden. U bent ook verplicht het deel I A van het kentekenbewijs bij u te houden totdat u het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B heeft terugontvangen. Is dit gebeurd, dan moet u het deel 1 A aan de koper afgeven. Het kentekenbewijs is een document dat bewijst dat uw voertuig geregistreerd staat in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Aan de hand van dit register gaat de RDW onder meer na of uw auto wel verzekerd is, of u de APK-keuring heeft laten uitvoeren en of u de motorrijtuigenbelasting betaalt.

Het kentekenbewijs bestaat uit drie delen:

Deel IA: het voertuigbewijs

Deel IB: het tenaamstellingsbewijs

Deel II: het overschrijvingsbewijs

Motorrijtuigenbelasting

Voor het rijden met een auto op de weg betaalt u een belasting. De motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, betaalt u voor een personenauto, bestelauto, motorrijwiel of vrachtauto. Voor een aanhangwagen hoeft u niet in alle gevallen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dat hangt af van het soort aanhangwagen. Als u met een autobus rijdt die niet in Nederland is geregistreerd, moet u ook motorrijtuigenbelasting betalen.

RDW

In het kentekenregister van staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) beheert dit register.

Vrijwaring

Als u uw auto verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper de auto op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. De Belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.